Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Muhittin Gökmen (Enstitü Müdürü)

Muhittin Gökmen, 1982 yılında İ.T.Ü Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu. 1984'de M.E.B. yurtdışı doktora bursundan yararlanarak A.B.D.'ye gitti. University of Pittsburgh'tan 1985'de master derecesi, 1990'da Bilgisayarla Görü (Computer Vision) alanında doktora derecesi aldı. 1995’de aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1992'de İ.T.Ü. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında, Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve 1993'de Doçent, 1999'da Profesör ünvanlarını almıştır. 2001-2004 yılları arasında  İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı, sonrasında Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak idari görevlerde bulunmuştur.  Görüntü İşleme ve bilgisayarla görü konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, konferanslar düzenlemiş ve bilimsel dergilerde hakemlik yapmıştır. İ.T.Ü'de Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme Laboratuvarı'nı, İ.T.Ü Yazılım Geliştirme  Merkezi'ni ve İ.T.Ü. Çoğulortam (Multimedia) Merkezi'ni kurmuş ve yönetmiştir.  2004 yılında İTÜ Arıteknokent’te öğretim üyeleri tarafından kurulan ilk şirket olan Divit şirketini kurmuş, 2012 yılında TTGV tarafından verilen Üniversite Sanayi işbirliğinde en başarılı tez ödülü, 2016’da Arıtekonekent tarafından verilen Beetech Fikri ve Sinai Haklar birincilik ödülünü almıştır.  2014 yılında MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin kuruluş çalışmalarında yer alan Muhittin Gökmen, 2015 yılından itibaren MEF Üniversitesinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

 

Doç. Dr. Şuayb S. Arslan

Şuayb Ş. Arslan lisans derecesini yüksek onurla 2006 yılında İstanbul Bogaziçi Üniversitesinden aldı. Daha sonra, yüksek lisans derecelerini Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) Kaliforniya Üniversitesi, San Diego (UCSD) da 2009 ve 2012 yıllarında tamamladı. Ayrıca 2009 yılı yazında,  Boston’da bulunan MERL araştırma enstitüsünde “veri bölütlendirme ve takip” üzerine çalışmalarda bulundu. 2011 ve 2015 yılları arasında, ABD’deki Quantum Corporation ARGE bölümünde, teyp ve disk sistemleri için sinyal işleme merkezli çalışmalar yürüttü.  Bu esnada IBM, Zurich ve HP, Bristol takımları ile gelecek nesil yüksek kapasiteli teyp format ve sistemleri üzerine çalışma fırsatı buldu.  2015-2016 akademik döneminin farklı zamanlarında, kısa süreli  davetli akademisyen rolüyle Fransadaki  Nantes üniversitesinde bulunan Polytech IRCCyN Araştırma enstitüsünde çalışma fırsatı buldu.  Kendisinin şu anda ilgilendiği araştırma alanları  veri depolama ve iletişimi için sinyal işleme ve kodlama teknikleri, yazılım tabanlı bulut depolama sistem tasarımları ve dağıtık parallel mimariler olarak sayılabilir.  Yüksek lisans araştırma konuları daha çok veri depolama ve iletişimi için kodlama, kablosuz iletişim teknikleri  ve randımanlı imge ve video kaynak kodlaması ve aktarımı olarak sayılabilir. Şuayb Ş. Arslan uluslar arası araştırma kuruluşları olan IEEE ve Sigma Xi’ye üyedir.

 

Yrd. Doç. Dr. Berk Gökberk

Yrd. Doç. Dr. Berk Gökberk lisans (1999), yüksek lisans (2001), ve doktora (2006) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden aldı. Doktora tezinde 3-boyutlu yüz tanıma sistemleri ve sınıflandırıcı tümleştirme üzerine yaptığı çalışmalarla Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Ödülüne layık görüldü. Biyometrik sistemler, güvenlik, kişisel gizlilik, 2 ve 3-boyutlu bilgisayarla görme, imge ve video işleme, 3-boyutlu nesne analizi, örüntü tanıma, yapay öğrenme ve insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında doktora sonrası çalışmalarına Hollanda’da Philips Research Eindhoven (2006-2008) ve University of Twente’de (2008-2014) devam eden Berk Gökberk, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisansüstü seviyesinde Biyometrik Sistemler ve 3-Boyutlu Bilgisayarla Görme dersleri vermektedir. 

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru Arısoy Saraçlar

Yrd. Doç. Dr. Ebru ARISOY-SARAÇLAR lisans (2002), yüksek lisans (2004) ve doktora (2009) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Doktora tezinde Türkçe otomatik konuşma tanıma üzerine yaptığı çalışmalarla 2010 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Ödülüne ve Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onur Ödülüne layık görüldü. Doktora derecesini aldıktan sonra bilimsel çalışmalarına 2010-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en saygın araştırma merkezlerinden biri olan IBM T.J. Watson Research Center'da devam etti. Burada akıllı telefonlardaki sesli arama ve sesli mesaj yazma gibi konuşma tanıma uygulamalarının başarımlarını arttıracak yöntemler üzerine çalışmalar yaptı. Otomatik konuşma tanıma, konuşma ve dil işleme, derin öğrenme yöntemleriyle dil modelleme ve bu yöntemlerin eğitim teknolojilerinde kullanılması araştırma konuları arasındadır. Flipped Classroom için hazırlanan ders videolarına otomatik altyazı eklenmesi ve bu videolardan geri getirim sistemi kullanarak aranabilir ve taranabilir bir kütüphane oluşturulması üzerine TÜBİTAK-BİDEB destekli bir projesi vardır. IEEE ve ISCA (International Speech Communication Association) üyesidir. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Ebru ARISOY-SARAÇLAR’ın birçok saygın dergi ve konferansta yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır

 

Yrd. Doç. Dr. Serap Kırbız Şimşek

Yrd. Doç. Dr. Serap Kırbız Şimşek lisans (2002), yüksek lisans (2005) ve doktora (2013) derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sırasıyla Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden aldı. Doktora esnasında Hollanda’nın Eindhoven kentinde bulunan Philips Araştırma Merkezi’nde 2006-2007 yılları arasında “AAC Bit Katarlarının Damgalanması” üzerine çalışmalarda bulundu. 2010-2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston Üniversitesi Bilişsel ve Sinir Sistemleri Bölümü’nde “Algısal Ses Kaynak Ayrıştırma” konusunda çalışmak üzere misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası çalışmalarına “Müzik İşaretleri için Bilgilendirilmiş Kaynak Ayrıştırma” konusunda Fransa’nın Grenoble kentinde bulunan Gipsa-Lab’da (2013-2014) devam etti. Sayısal işaret işleme, örüntü tanıma, ses damgalama, ses kaynak ayrıştırma, matris ve tensör ayrıştırma, istatistiksel modelleme araştırma konuları arasındadır. “Diyalog Geliştirme için Bağlaşımlı Tensör Ayrıştırma Yöntemleri” üzerine TÜBİTAK destekli bir projesi bulunan Serap Kırbız Şimşek, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar Tan

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar Tan lisans derecesini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden, telekomünikasyon alanındaki Doktora derecesini ise 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden aldı. Doktora derecesini aldıktan sonra 2009 ve 2010 yılları arasında Chalmers University, İsveç’te fiber optik iletişim üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Tan, 2011 yılında, Türk Telekom Ar-Ge departmanında takım lideri olarak çalışmaya başladı ve AB/TÜBİTAK araştırma projelerinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı. Dr. Tan, kablosuz haberleşme teknolojileri üzerine çalışan Gradus Technologies adlı Ar-Ge firmasının kurucusudur ve Türk Patent Enstitüsü’nün Patent Vekilliği derecesine sahiptir. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Programlar kapsamında yer alan dersler, üniversitemizin güçlü akademik kadrosu, diğer yükseköğretim kurumlarından gelen akademisyenler ve ilgili sektörün öncü profesyonellerinin katılımları ile yürütülecektir.

Sosyal Medya