Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Giriş

Bilişim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında
Bilgisayar ve bilişim teknolojileri, bilgi çağının en stratejik alanlarından biridir. Alt konuları arasında yer alan Yazılım, Bilgisayar Donanımı ve Mimarisi, Veri İletişimi, Yapay Us ve Akıllı Sistemler, Çoğul ortam sistemleri, Grafik vs. konular; küreselleşen ekonomide oldukça yüksek katma değerine sahip olmaları dolayısıyla ekonomik açıdan; diğer mühendislik dallarına kıyasla yeni, kuramsal açıdan ilginç, zor ve önemli problemleri içermesi dolayısıyla akademik açıdan ve mezunlarına duyulan gereksinimin giderek artması dolayısıyla eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir. Yalnız ülkemizde değil bütün dünyada bilgisayar mühendisliği ve bilimleri mezunlarına duyulan gereksinim gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu alanda yetişmiş insan gücünü akıllıca organize edebilen ülkeler yazılım, akıllı sistemler gibi alanlarda dünya ölçeğinde önemli başarılar sağlamaktadırlar.
 
Bilgi çağında üretim yapmanın en önemli bileşeni iyi yetişmiş insan kaynaklarına ve bu potansiyeli  üretime dönüştürecek organizasyonlara sahip olmaktır. Gerek ülkemizde, gerekse tüm dünyada bilişim sektöründe yetişmiş insan gücü ihtiyacı büyük bir hızla artmakta, arz-talep açığı giderek büyümektedir. YASAD tarafından yapılan araştırmada göre ülkemizde her yıl 50bin yeni elemana ihtiyaç varken üniversitelerden mezun olanların sayısının 12bin olduğu  belirtilmiştir.
 
Bu program kapsamında, Bilişim Teknolojileri gibi günümüzdeki önemi ve cazibesi yadsınamaz bir alanda, yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, bu konuda lisans eğitimi almadığı halde bu alanda faaliyet gösteren mühendislerin bilişim konularında mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amaçlanmaktadır.
 
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
 
  • Mezun olduğu alanda iş olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı bilişim sektöründe çalışmak amacıyla eğitim almak isteyen üniversite mezunlarına
  • Mezun olduğu alan dışında bilişim sektöründe halen çalışmakta olan, bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen üniversite mezunlarına
  • Kendi mesleğinde Bilişim Teknolojilerini daha etkin şekilde kullanmak isteyen üniversite mezunlarına
yönelik bir program olarak hazırlanmıştır.

Sosyal Medya